l'Ajuntament de Barcelona condemna els violents incidents ocorreguts a Agdam Izik i a l'Aaiún

AL CONSELL MUNICIPAL

Francesc Narváez Pazos, en la seva qualitat de Portaveu del Grup Municipal del PSC, Joaquim Forn i Chiarello , en la seva qualitat de Portaveu del Grup Municipal de CiU, Ángeles Esteller Ruedas, en la seva qualitat de Portaveu del Grup Municipal del PP, Joaquim Mestre i Garrido, en la seva qualitat de Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA, i Ester Capella i Farré, en la seva qualitat de Portaveu del Grup Municipal d’ERC, actuant en el seu nom i representació manifesten:

 1. A inici d’octubre d’aquest any, milers de sahrauis van sortir de les ciutats ocupades del Sàhara Occidental i van començar a organitzar un campament reivindicatiu per exigir al Govern del Marroc: el dret a la llibertat d’expressió, dret a l’educació, dret a una vivenda digne, dret a un lloc de treball, dret a una assistència sanitària i protestant pel que consideren una política d’exclusió i marginació cap al seu poble.

 1. El campament estava integrat per més de 2.000 haimes i 20.000 sahrauis, compost per famílies senceres i civils.

 1. El Govern del Marroc va sitiar amb unitats de les forces armades el “Campament Justícia i Dignitat” i la ciutat del Al-Aaiun, del Sàhara Occidental, assaltant i desallotjant posteriorment el campament amb violència i provocant un número indeterminat de víctimes mortals i desapareguts, ferits i nombroses detencions.

 1. Els incidents s’afegeixen a una àmplia llista de conflictes emmarcats en 20 anys de infructuoses negociacions per l’acceptació de diversos plans de pau.

Per això, d’acord amb el que estableixen els articles 60.6, 65, 73.5 i 101.1 del Reglament Orgànic Municipal, formulem la següent

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

 1. Condemnar els violents incidents ocorreguts a Agdam Izik i a l’Aaiún amb ocasió del desallotjament del campament el 8 de novembre.

 1. Denunciar les violacions dels drets humans en els territoris del Sàhara Occidental ocupat per part del Regne del Marroc.

 1. Recolzar la labor de la MINURSO i de l’Enviat Personal del Secretari General de Nacions Unides per continuar les converses informals entre el Marroc i el Front Polisario sota l’auspici de les Nacions Unides.

 1. Instar al Govern espanyol a coordinar les accions necessàries amb l’objectiu de culminar el procés de descolonització del Sàhara Occidental, mitjançant l’aplicació del principi d’autodeterminació amb la lliure expressió de la voluntat del poble Sahrauí d’acord amb la legalitat internacional i les resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.

 1. Instar al Govern espanyol a donar una resposta contundent davant l’acció del Regne del Marroc al Sàhara Occidental i a vincular els acords que té amb el Marroc al compliment de les resolucions de Nacions Unides respecte al Sàhara, especialment les que inclouen la celebració del referèndum i al respecte dels Drets Humans de la població sahrauí.

 1. Exigir al Regne del Marroc a que cessi la censura informativa i al bloqueig que està portant a terme als territoris ocupats del Sàhara Occidental sobre els mitjans de comunicació internacionals que viola la llibertat de premsa.

 1. Recolzar el treball que des de l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí s’està duent a terme des de l’any 1983 donant suport humanitari a diferents projectes.

 1. Expressar, una vegada més, en el mateix sentit que la Declaració del Consell Municipal de Cooperació Internacional al Desenvolupament, la nostra solidaritat amb el poble sahrauí en el procés de descolonització i l’impuls d’una nova fase negociadora entre el Govern Marroquí i el poble sahrauí així com l’exigència del compliment de les resolucions aprovades en el marc de les Nacions Unides sobre el conflicte per ambdues parts.

Barcelona, 16 de desembre de 2010

Signat pels portaveus de tots els grups municipals :

PSC, CiU, PP, ICV-EUia, ERC