Bases del Premi a la Solidaritat i la Cooperació Internacional al Districte de Sant Andreu

Bases del Premi a la Solidaritat i la Cooperació Internacional al Districte de Sant Andreu Ampliar imatge 
El Consell Sectorial de Solidaritat i Cooperació celebrat el passat 17 de gener de 2013 va acollir la idea de crear un premi, amb l'objectiu que fos un reconeixement públic a la important tasca social que desenvolupen les entitats sense ànim de lucre i voluntaris del nostre Districte

Aquest premi esta pensat per premiar els projectes d'ajut a les persones que duen a terme associacions, institucions i voluntaris encara que no pertanyin a cap col·lectiu i que el seu objectiu sigui treballar per millorar les condicions de vida de les persones en risc d'exclusió social.

El termini per a la presentació de candidatures finalitza el 15 d'octubre.
document de Bases.