La Generalitat reforça la seva col·laboració amb el Front Polisario

El director general de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària de la Generalitat, David Minoves, i el ministre de Cooperació de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), Salek Baba, han signat avui l’addenda 2009 del conveni de col·laboració entre l’ACCD i el Front Polisario. Aquest acord de cooperació es va firmar el 2008 i té vigència fins el 2010. A proposta del Front Polisario es treballa amb els diferents projectes de les entitats catalanes que intervenen al Sàhara Occidental alliberat i als campaments de refugiats de Tindouf (Algèria).
L’objectiu de l’acord és treballar amb la població present als camps de refugiats de Tindouf i als que viuen als territoris alliberats del Sàhara Occidental. Els àmbits bàsics d’actuació de l’acord són salut, educació i ajut humanitari, tot i que també es pot incidir en altres àmbits com el finançament de la celebració a Barcelona de la 35a Conferència Europea de Solidaritat amb el Poble Sahrauí (EUCOCO). Enguany la partida prevista és de 600.000 euros i s’articula a través de cinc entitats catalanes.
El Sàhara Occidental és un dels territoris d’actuació prioritària de la cooperació catalana, tal com estableix el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2007-2010, però ja existia un acord de col·laboració anterior, des del 2005. Des de la seva descolonització per part de la metròpoli espanyola el 1975, el territori està ocupat pel Marroc, però sense cap reconeixement legal dels agents internacionals, l’ONU o de la resta d’Estats africans. Per part de les Nacions Unides s’ha intentat mediar en diferents ocasions per posar fi al conflicte que ha provocat milers de morts i una xifra encara més gran de població desplaçada.

Creu Roja
200.000€
Compra d’aliments amb especial atenció als col·lectius més vulnerables
Associació d’Amics del Poble Sahrauí - ACAPS
120.000€
Celebració de la 35ª Conferència Europea de Solidaritat amb el Poble Sahrauí (EUCOCO) a Barcelona
Fundació Lleida Solidària
120.000€
Construcció d’infraestructures socials a Buer Tiguisit ( Territoris Alliberats ) i establiment d’un procés de planificació territorial, construcció i urbanització( 2ª fase )
Associació de famílies solidaries amb nens sahrauís de L’Hospitalet
100.000€
Suport al sistema educatiu als campaments sahrauís: “un àpat diari a les tarbies i als centres especials”
Associació Sàhara Horta
60.000€
Compra material higiènic