carta al Cònsul del Marroc a Barcelona

En Miquel Carrillo diputat al Parlament de Catalunya, coordinador de l'Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara ens fa arribar la següent informació.

Hem enviat una carta al Cònsul del Marroc a Barcelona, signada pels portaveus d’ERC i ICV-EUA a l’Intergrup. La carta fa referència a Yahia Mohammed el Hafad Iazza, activista sahrauí empresonat al Marroc.

Com a Coordinador de l’Intergrup vaig proposar a tots els grups parlamentaris que signéssim la carta que us adjunto. El resultat és que hem estat d’acord en signar-la el grup d’Iniciativa i Esquerra, la resta han declinat la signatura. La carta ja l’hem enviat i a continuació demanarem una entrevista personal amb el Cònsul.


Benvolgut H. Sr. Khalifa,

En els últims mesos, l’Intergrup per la pau i la llibertat del Sàhara del Parlament de Catalunya, ha rebut diferents cartes d’informació sobre suposats fets que haurien succeït al Sàhara Occidental o bé al Marroc. La majoria són escrits que ens informen sobre judicis parcials, maltractaments a presoners, la manca de respecte dels drets humans per part de les autoritats policials marroquines, la manca d’atenció mèdica als presoners i l’aïllament d’aquests, entre altres. El mes d’abril però, varem rebre una
carta de demanda d’ajuda a títol personal.

El cas particular sobre el qual ens interessaria obtenir informació és sobre el de Yahia Mohammed el Hafad Iazza. Aquesta persona, segons la carta, està presa durant 15 anys a la presó d'Inezgan a uns 20 km d'Agadir, esperant l'apel·lació al judici. En els últims mesos, segons la petició, ha estat traslladat a la presó de d'Ait Mellul, on resta en règim d'aïllament absolut, mancat d'atenció mèdica. Segons el peticionari, aquest està malat i no l’estan tractant.

És per aquest motiu que ens posem en contacte amb vostè, com a membres de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat del Sàhara, per tal de fer-li arribar aquestes inquietuds i demanar-li informació per poder donar resposta a totes aquesta petició que ens ha arribat amb noms i cognoms. Concretament ens interessaria saber quina és la situació legal d’aquesta persona, Yahia Mohammed el Hafad Iazza; de quins delictes està acusat i si és cert que està en règim d’aïllament, quines en són les raons i fins quan hi estarà, i si rep la deguda atenció sanitària.

Esperant la seva resposta, rebi una cordial salutació.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2008

Miquel Carrillo i Giralt Lluis Postigo i Garcia
GP ERC GP ICV-EUiA