No signen una proposta de resolució sobre la defensa dels Drets Humans al Sàhara Occidental

El grups parlamentaris PSC CpC i CiU han rebutjat signar una proposta de resolució sobre la defensa dels Drets Humans al Sàhara Occidental, proposada per l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara del Parlament de Catalunya. La proposta de resolució s’ha entrat per registre amb les signatures d’ERC, PP, ICV-EUA i C’s i es debatrà pròximament a la Comissió de Cooperació, però per aprovar-se necessita el suport, almenys, de PSC o CiU.

La situació gravíssima de situació dels drets humans al Sàhara Occidental ocupat pel Marroc està extensament documentada. Ignorar-la és un delicte ètic, moral i contra la justícia i la humanitat. La proposta de resolució del Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a condemnar enèrgicament les violacions dels drets humans dels sahrauís portades a terme per l'exèrcit i la policia marroquins i demanar al Govern del Marroc que garanteixi el respecte dels drets humans de la població. Un altre aspecte que contemplava la proposta de resolució és clau per garantir el respecte dels drets humans: Demanar que la supervisió dels drets humans sigui part del mandat de la Missió de Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental (MINURSO). Cal que aquesta petició de supervisió dels drets humans sigui part del mandat de MINURSO i cal que arribi al secretari general de l’ONU, abans que aquest mandat es revisi al mes d’abril.

El cònsol del Marroc s’ha permès d’expressar públicament el seu desacord amb aquesta resolució, posant en evidència que algun grup polític li ha filtrat la informació. Cosa que no ens estranya, quan el PSC-CpC té entre els seus diputats Mohamed Chaib, que forma part del consell assessor reial de Mohamed VIè.

L’ACAPS – Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí - lamentem moltíssim que dues formacions polítiques tan importants com PSC-CpC i CiU, actuïn a favor del Marroc, de la força ocupant, il•legal i genocida. Des de molts àmbits de la societat civil catalana es treballa a favor del poble sahrauí i per trobar una solució justa al conflicte, que passa per la celebració d’un referèndum d’autodeterminació, lliure i just, d’acord amb les resolucions de l’ONU.

Els grups parlamentaris del PSC-CpC i CiU no han volgut signar aquesta proposta de resolució tan senzilla com innòcua. Quan allò que la major part de la població podem entendre i compartir fàcilment, que té a veure amb els drets humans, no és igualment entès i compartit per alguns partits, la pregunta que suscita és: Quins interessos tenen aquests partits al Marroc?

25 de març de 2010