SAHANDREU col•labora amb la cooperativa d’iniciativa social Drecera


SAHANDREU col•labora amb la cooperativa d’iniciativa social Drecera en la difusió de l’Acolliment Familiar promogut per l’Ajuntament de la ciutat de Barcelona.


Cooperativa d’iniciativa social al servei de les persones.

Des de 1984, la forma jurídica d’empresa cooperativa ens ha permès gestionar, des de la iniciativa privada, diversos serveis de titularitat pública.

En aquests anys hem establert convenis amb tots els nivells de l’administració: local, comarcal, autonòmic, estatal i europeu.

El caràcter no lucratiu de la iniciativa social, ens permet reinvertir els beneficis obtinguts en la millora i l’ampliació de la nostra oferta de serveis.

A Drecera atenem, eduquem i busquem millorar les condicions de vida de nens i adolescents en risc social. Treballem per buscar una alternativa de futur, bé sigui un canvi de centre, el retorn amb la família biològica o l’acolliment familiar entre d’altres.

També formem professionals vinculats a l'acció social com ara els educadors socials i els professionals responsables de la formació docent (universitaris o no universitaris); oferim els nostres serveis d’inserció sociolaboral a empreses i particulars.

L’experiència de treballar amb nens, adolescents i famílies, ens porta actualment, a explorar i impulsar noves iniciatives com ara l’atenció psicopedagògica, la mediació familiar o la gestió de llars d’infants.

En aquests quasi bé 20 anys hem desenvolupat un model professional que té en compte:

 La prevenció i la proximitat, amb recursos en el propi territori com a fórmula per donar resposta a les diferents demandes i necessitats.

 L’atenció individualitzada, que garanteix una resposta particular en cada cas.

 La promoció i circulació social, finalitats de la nostra feina professional en el treball amb nens, adolescents, joves o adults.

 El treball en xarxa, capaç d’articular els recursos necessaris per a una bona atenció i un eficaç treball de suplementarietat amb les diferents disciplines i sabers, sense la pretensió d’abastar-ho tot i delimitant l'actuació de cada professional.

 La formació permanent dels treballadors com a eina necessària per a la pràctica professional i la projecció davant nous reptes.

 La col•laboració en diverses xarxes i iniciatives de serveis d’atenció a la persona.

Mes informació:

Tel: 93 244 88 70
Fax: 93 244 88 71
Email: direcciosaf@drecera.org
web: http://www.drecera.org/