Mostra d’entitats de Sant Andreu

http://w3.bcn.es/fitxers/santandreu/llibret.135.pdf


SAHANDREU participarà a la Mostra d’entitats de Sant Andreu
13-14 de juny de 2009
Parc de la Pegaso

Us esperem !!!!