carta al consolat del Marroc a Barcelona repressió 23 d'agost


Als amics i amigues del poble sahrauí

Us adjunto la carta que ahir vaig entregar al consolat del Marroc a Barcelona.
Divendres passat vaig proposar als 6 diputats de l’Intergrup la signatura conjunta del document. Només hem respost afirmativament ERC i ICV-EUA (diputat Lluís Postigo, que li enviarà una carta idèntica).
Crec important que conegueu aquesta informació. Tot i que només enviem la carta dos diputats, la carta té el seu efecte sobre el Consolat, ja que el cònsol sempre es posa en contacte amb el President del Parlament per queixar-se.
Cordialment,

Miquel Carrillo Giralt
diputat al Parlament de Catalunya_Coordinador Intergrup "Per la Pau i la Llibertat al Sàhara"


Consolat del Regne del Marroc
A l’atenció Hble. Sr. Ghoulam Maichane, Cònsol general
C/ Diputació, 68-70
08015 Barcelona
Hble. Sr. Cònsol

A l’Intergrup “per la Pau i la Llibertat al Sàhara” que presideixo ens han arribat unes lamentables notícies. Ens adrecem a vostè demanant la seva intervenció per garantir la salvaguarda d’una ciutadana catalana i un ciutadà mexicà resident a Barcelona que es troben a l’Aaiun vivint una situació de seguiment policial, amenaces i repressió. Es tracta d’Isabel Terraza i Antonio Velázquez. El senyor Velázquez ha estat colpejat durament per la policia quan protegia amb el seu propi cos al ciutadà sahrauí Hmad Hamad.
El senyor Hamad, molt apreciat i a qui coneixem perquè ha intervingut recentment al Parlament de Catalunya, ha sofert la violència policial juntament amb altres quatre activistes sahrauís dels drets humans a la seva tornada d’un curs d’estiu en una Universitat d’Algèria la matinada del dia 23. També han patit greus conseqüències un grup de ciutadans de Canàries que han estat molt maltractats per la policia el dia 28.
Els fets han estat relatats per les víctimes i em consta la versió, en primera persona, dels meus compatriotes. Em confirmen que han estat objecte de seguiment policial, insultats i amenaçats amb violació i tortura. El fet que la repressió es faci extensiva a ciutadans estrangers, obre un nou capítol en l’historial de la presència del Marroc al Sàhara occidental.
Per altra banda, ens han fet saber que a l’Aaiun la policia dissol violentament manifestacions pacífiques de ciutadans sahrauís, gairebé a diari.
Sr Cònsol, com en altres ocasions disposem de fotografies que avalen la dramàtica dimensió dels fets. Aquest tipus de situacions no es poden donar en un estat democràtic. L’estat té l’obligació de garantir els drets humans de la ciutadania, el que inclou el dret a la lliure expressió i manifestació.
Li demanem per tant que faci el possible perquè cessi la repressió en contra del poble sahrauí. Vostè sap que quan aquestes notícies arriben a Europa perjudiquen enormement la imatge del Marroc, país prioritari en les relacions i la cooperació d’Espanya i de Catalunya. Al menys en aquest punt estarem d’acord.
I finalment, li demanem que l’estat del Marroc garanteixi la integritat física dels ciutadans estrangers així com la seva llibertat de moviments.
Ens agradaria tenir una resposta seva a aquestes peticions.
Atentament,
Palau del Parlament, 30 d’agost de 2010